ค้นหาเพลงฟรีของ Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo - Lm. JB Nguyễn Sang

2:25:32 20 Thánh Ca Mùa Mân Côi Dâng Đức Mẹ Của Lm Jb Nguyễn Sang Tuyển Chọn Hay Nhất
2:29:02 Lm Nguyễn Sang Vol 2 Thánh Ca Đức Mẹ Thánh Ca Về Đức Mẹ Maria Hay Nhất
1:13:52 Lm Nguyễn Sang Chặng Thứ 12 Album Vol 21
07:01 Lm Jb Nguyễn Sang 01 02 CON DÂNG CHÚA
1:13:51 Lm Nguyễn Sang Thánh Ca Mùa Chay Hay Nhất Album Chặng Thứ 12
1:44:50 20 Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Bất Hủ Nữ Vương Vô Nhiễm Con Xin Dâng Mẹ
05:30 Sr Hiền Hòa Lyrics Cho Con Thấy Chúa
1:31:33 20 Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Nhất Của Lm Quang Lâm Ngũ Bái Dâng Hoa Năm Sắc
3:09:35 Đáp Ca Chọn Lọc Hay Nhất Thánh Ca Tuyển Chọn Thánh Ca Thánh Vịnh
12:04 Lm Jb Nguyễn Sang MỪNG TUỔI MẸ & LẠY MẸ FATIMA
1:10:24 #2 Mv Nhạc Thánh Ca Tuyển Chọn Hay Nhất Linh Mục Jb Nguyễn Sang
3:32:42 Thánh Ca Gia Đình Tuyển Tập Thánh Ca Về Gia Đình Hay Nhất
1:43:26 Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Bất Hủ Tràng Hoa Dâng Mẹ Trong Tình Yêu Mẹ
2:00:25 Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ Tuyệt Đỉnh Thánh Ca Công Giáo Cầu Cho Cha Mẹ Hay Nhất
1:16:14 Chút Lòng Son Vol 23 Album Tiếng Hát Của Linh Mục Jb Nguyễn Sang Thánh Ca Công Giáo